Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Niebo w płomieniach - Blog Jarosława Makowskiego Niebo w płomieniach - Blog Jarosława Makowskiego Niebo w płomieniach - Blog Jarosława Makowskiego

23.11.2016
środa

Szkoda, że nie można wyspowiadać się u Franciszka

23 listopada 2016, środa,

Nikt nie traci wiary po przeczytaniu Marksa, ale może ją stracić po złej spowiedzi.

1.

Franciszek zakończył Rok Miłosierdzia. Ale nie zakończył swojego nauczania o miłosierdziu. I w żaden sposób nie zwalnia Kościoła, księży i wiernych z powinności życie według logiki miłosierdzia. Dlatego skierował ważny list apostolski „Misericordia et Misera” na zakończenie Jubileuszu, w którym pisze, że „miłosierdzie nie może być bowiem jakąś dygresją w życiu Kościoła, ale stanowi samo jego życie, czyniąc widoczną i namacalną głęboką prawdę ewangelii”.

Ten list jest ważny także z innego powodu: otóż widzimy w nim dobrze sposób myślenia i działania argentyńskiego papieża. List nie zaczyna się od kościelnej nowomowy, od ustaleń teologicznych czy nakazów prawa kanonicznego. Papież swoje przesłanie opiera na konkretnych sytuacjach, jakie są opisane w ewangeliach. Pierwsza to słynne spotkanie Jezusa z cudzołożnicą, którą zgodnie z prawem horda mężczyzn, także korzystająca z jej usług, chce ukamienować, by pokazać swoje święte oburzenie. Gdy pytają Jezusa: „co Ty byś zrobił?”, nie usłyszą żadnego osądu. Jest długie milczenie i pytanie skierowane do nich: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień” (J 8,1). W centrum tej dramatycznej sytuacji – pisze papież – znajduje się nie prawo i oparta na nim sprawiedliwość, ale miłość Boga. Miłość i chęć przebaczenia wyprzedza grzech i chęć karania.

Druga sytuacja, którą przywołuje Franciszek, jest równie dramatyczna. Jezus zostaje zaproszony na posiłek przez faryzeusza, ale pojawia się tam również kobieta znana wszystkim jako grzesznica (por. Łk 7,36-50). Co robi? Namaści stopy Jezusa olejkiem, obmyje swoimi łzami i osuszy swoimi włosami (por. w. 37-38). Jak się domyślacie, pojawiło się zgorszenie. Ale Jezus go nie akceptuje. Faryzeuszowi odpowiada: „Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje” (w. 47). I znów: kiedy Jezus staje wobec grzesznika, nie potępia, nie moralizuje, nie poucza, ale okazuje miłosierdzie i przebaczenie. Bo, jak napisze Franciszek, „miłosierdzie jest tym konkretnym działaniem miłości, które przebaczając, przekształca i zmienia życie”.

2.

Zapytacie, jak to przełożyć na konkret życia. Franciszek chwyta byka za rogi. I w dalszej części listu pisze słowa, które zresztą obiegły światowe gazety i serwisy, że udziela od tej pory wszystkim kapłanom, na mocy ich posługi, władzy rozgrzeszania osób, które „popełniły grzech aborcji”. Nie znaczy to, że nie ma sprawy. Papież stwierdza, co nie dziwi, że dla katolika „aborcja jest grzechem ciężkim, ponieważ kładzie kres niewinnemu życiu”, ale dodaje, że „z równą siłą mogę i muszę stwierdzić, że nie ma żadnego grzechu, którego nie mogłoby objąć i zniszczyć Boże miłosierdzie, gdy znajduje serce skruszone, które prosi o pojednanie się z Ojcem. Niech więc każdy kapłan stanie się przewodnikiem, wsparciem i pociechą, towarzysząc penitentom na tej drodze specjalnego pojednania”.

Papież stawia poprzeczkę bardzo wysoko. Szczególnie księżom. I szczególnie teraz, gdy Polacy, jak to mają w tradycji, znów przed świętami Bożego narodzenia ustawiają się w kolejkach do konfesjonału. Zarazem pewnie każdy z nas słyszał historie opowiadane przez znajomych, że w konfesjonale spotkało go rozczarowanie. Że zamiast sakramentu pojednania, pociechy, czułości – spotkał się z szorstkością, łajaniem, opryskliwością księdza. Parafrazując ks. Józefa Tischnera: nikt nie traci wiary po przeczytaniu Marksa, ale może ją stracić po złej spowiedzi. Franciszek więc pisze, że ksiądz w konfesjonale niech będzie „wielkoduszny sercem, wiedząc, że każdy penitent przypomina mu o jego osobistej kondycji: grzesznika, ale szafarza miłosierdzia”.

Dlatego papież zdaje się mówić, że sakrament pojednania, który nie ma charakteru pocieszenia, fałszuje oblicze miłosiernego Boga. Tym bardziej że – jak dodaje Franciszek – „wszyscy potrzebujemy pocieszenia, ponieważ nikt nie jest wolny od cierpienia, bólu i niezrozumienia”. Ile więc dodatkowego bólu może spowodować gorzkie słowo spowiednika, będące owocem złości! I to w chwili, kiedy idąc do konfesjonału, człowiek szuka słów dodających otuchy, poczucia zrozumienia, czułości pozwalającej dostrzec miłość, modlitwy, pozwalająca być silniejszym… Czytając list Franciszka, pomyślałem: „jaka szkoda, że nie mogę się spowiadać właśnie u papieża”.

3.

Dlatego miłosierdzie, które staje się znakiem firmowym tego pontyfikatu, musi stać się osią relacji między ludźmi. Trzeba więc, przekonuje papież, rozwijać kulturę miłosierdzia w oparciu o odkrycie spotkania z innymi: kulturę, w której nikt nie patrzy na innych obojętnie lub odwraca wzrok, gdy widzi cierpienie innych. I dalej: „Uczynki miłosierdzia są »rękodziełem«: żaden z nich nie jest taki sam jak inny; nasze ręce mogą je kształtować na tysiąc sposobów i chociaż inspiruje je jeden Bóg i jest jedna »materia«, z której są wykonane, czyli samo miłosierdzie, to każdy nabywa odrębną formę”.

Gdyby polski Kościół, polscy biskupi i księża wzięli sobie słowa papieża do serca, gdyby miłosierdzie stało się w ich nauczaniu i praktyce duszpasterskiej ważniejsze niż grzech, przebaczenie ważniejsze niż potępienie, człowiek grzesznik ważniejszy niż kanony prawa, wtedy inny Kościół, Kościół ewangeliczny, byłby nie tylko marzeniem, ale naszą codzienną rzeczywistością.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 53

Dodaj komentarz »
 1. Czy pan Makowski ma dane, ile % uzyskało rozgrzeszenie aborcyjne, a ile nie? Czy też tak sobie ble, ble, ble, bo cóż innego zostało, jeśli się nie ma faktów?

 2. Panie Redaktorze,
  Nie ma takiego grzechu, którego kapłan nie mógłby odpuścić, wiec specjalne pozwolenie papieża Franciszka nie jest nikomu potrzebne. Według Ewangelii takie pozwolenie wydał już Chrystus: komu odpuścicie, będzie odpuszczone, komu zatrzymacie, będzie zatrzymane. Jest tylko jeden warunek: trzeba wyznać grzech, załować, ze się go popełniło i obiecać poprawe:))) I Franciszek ani niczego nie zmienił pod tym względem, ani miał taki zamiar, więc po co „Polityka” i Pan osobiście się osmiesza?

 3. Miłosierdzie samo w sobie, jako doskonałość nieskończonego Boga, jest również nieskończone. Nieskończona więc i niewyczerpana jest też gotowość Ojca w przyjmowaniu synów marnotrawnych wracających do Jego domu. Nieskończona jest gotowość i moc przebaczania, mając swe stałe pokrycie w niewysłowionej wartości ofiary Syna. Żaden grzech ludzki nie przewyższa tej mocy ani jej nie ogranicza. Ograniczyć ją może tylko od strony człowieka brak dobrej woli, brak gotowości nawrócenia, czyli pokuty, trwanie w oporze i sprzeciwie wobec łaski i prawdy, a zwłaszcza wobec świadectwa krzyża i zmartwychwstania Chrystusowego.

  Jan Paweł II
  ENCYKLIKA DIVES IN MISERICORDIA

  Szkoda, że Autor wstąpił do kościoła niedawno i nie przeczytał encyklik poprzedników Franciszka. Niektóre były nawet pisane oryginalnie w języku polskim.

  Ale lepiej późno niż wcale. Franciszek to znakomity pasterz i kontynuator, więc wystarczy zacząć studiowanie katolicyzmu od jego listów i encyklik.

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Gdyby bardziej zależało mu na zmianie to zniósł by spowiedź, jak u protestantów. A tak zostało po staremu: mądry papież w Rzymie i głupi proboszcz w Zad***iu Dolnym.

 6. Snakeinweb et al.
  Wyspowiadać się i to bezpośrednio przed samym wszechobecnym i wszechwiedzącym Bogiem, może się przecież każdy w każdym miejscu i czasie i to w 100% za darmo. Żaden ksiądz, czy też inny ludzki spowiednik, z biskupem Rzymu Franciszkiem na czele, NIE jest więc nikomu potrzebny do spowiedzi. Dziwnie, że ta, jakże przecież oczywista prawda, nie trafia do ludzi zarażonych wirusem tzw. chrześcijaństwa, a szczególnie zaś rzymskiego katolicyzmu. 🙁

 7. Takei-butei – 23 listopada o godz. 12:12 31672
  Nie takie grzechy jak aborcja, to kościół wybacza. Wystarczy tylko dać odpowiednia sumę komu trzeba w tymże kościele…

 8. snakeinweb – 23 listopada o godz. 13:04 31674
  Pomyśl logicznie – jeżeli owo boskie miłosierdzie samo w sobie, jako doskonałość nieskończonego Boga, jest również nieskończone i jeżeli nieskończona więc i niewyczerpana jest też gotowość Boga w przyjmowaniu owych „synów marnotrawnych wracających do Jego domu” i jeżeli nieskończona jest ta boska gotowość i moc przebaczania, to przecież nic nie może tegoż ograniczyć, poza nieskończoną z definicji boską mocą.
  Czy wierzący zawsze tracą zdolność logicznego myślenia? Dlaczego takie brednie głoszone przez tego szarlatana Wojtyłę, jak te, które ty właśnie zacytowałeś, ktokolwiek bierze dziś na serio?

 9. jakowalski
  23 listopada o godz. 15:56 31677

  Nic nie wiem, co kler wybacza i za co. Nie moja sprawa. Natomiast interesuje mnie, czy pan Makowski ma dane (fakty, dowody, statystyki) na temat, o którym pisze, czy blebluje.

 10. Takei
  Nie sadzę, aby kościół prowadził takie statystki „rozgrzeszania”. A nawet jeśli tak, to czy były by one miarodajne?

 11. Trochę nie na temat, ale…
  Po raz kolejny chłopak Kowalczyków wypierd… mą zacną osobę z przybytku wolnej, i coraz wolniejszej myśli, jakimi niewątpliwie jest „Lista Ateistów”.
  Nie co bym strasznie się z tego powodu użalał, ale co najmniej dziwnym się wydaje fakt, że właściwie jedyna osoba która próbuje przedstawić sensownie, odmienny punkt widzenia co do niektórych wątków obecnych na blogu zostaje potraktowana mało wyszukanym estetycznie przejawem społecznej interakcji.

  Tym razem poszło o Rwandę, a właściwie o ocenę osoby abp Hosera.
  Nie , żebym był członkiem fanclubu abp Hosera, ale minimum przyzwoitości nakazuje poznać racje obu stron sporu. Co starałem się czynić.
  Niestety okazuje się, że tylko ja tak myślę. Miłośnicy znanego radzieckiego empiryka – ateisty Jurija Gagarina mają odmienne zdanie w tej kwestii.

 12. Aaronie.
  Mnie stamtąd wyrzucili już dawno temu, za niepoprawność polityczną.

 13. A mnie się coś tu nie zgadza. Sokoro „Miłosierdzie samo w sobie, jako doskonałość nieskończonego Boga, jest również nieskończone.”, to dlaczego ów nieskończenie miłosierny Bóg stworzył niemiłosierny świat, wraz z systemem pokarmowym, który polega na niemiłosiernym, często okrutnym, pożeraniu innych istot żywych a czasem nawet na pożeraniu ich żywcem. A czynią to nie tylko zwierzaki, ale także niektóre rośliny. Wśród owadów zdarza się nawet okrutne pożeranie samca przez samicę, pod koniec kopulacji. Trudno przyjąć do wiadomości, że miłosierdzie boskie, jest krańcowo różne od miłosierdzia ludzkiego, skoro Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. A wracając do „adremu”, aborcja jest czasem aktem miłosierdzia ludzkiego, często właśnie rodziców nieszczęsnego płodu-potworka niezdolnego do spokojnego życia, którego jedynym udziałem w krótkim życiu może być jedynie cierpienie. Niegdyś medycyna nie miała środków, co się urodzi – teraz już ma.
  Może papież Franciszek podziela taki pogląd, ale wie, że w dogmatycznym kk, tkwiącym mentalnie w średniowieczu, wygłoszenie go może wywołać potępienie nie tylko poglądu ale także Jego.

 14. jakowalski
  23 listopada o godz. 16:58 31680

  Nie interesuje mnie kler. Interesuje mnie, czy pan Makowski ma dane, czy też blebluje. Wygląda na to, że odleciał.

 15. W moim poprzednim komentarzu (23.11., godz. 21:43) w rzędzie piątym od dołu jest: „Niegdyś medycyna nie miała środków, co się urodzi – teraz już ma.”, a ma być: „Niegdyś medycyna nie miała środków diagnostycznych dla oceny, co się urodzi – teraz już ma.”

 16. takei-butei
  23 listopada o godz. 21:48 31684
  A skąd niby miałby je mieć?

 17. Aaronie
  Mnie też źrebaki pana Kowalczyka stratowały za wyrażenie swojej opinii. Redaktor Kowalczyk toleruje bulling i obrażanie komentującego. Jego blog zasiedlają kibole ateizmu.

 18. Aaronie.
  Kibole pana Kowalczyka to nawet nie są ateiści – do ateizmu trzeba dorosnąć, trzeba to znać żeby się tego wyrzec (tak ja uważam, nie można nazywać np kota ateistą) – to są młode Gagariny atakujące administracę Watykanu. Ot, tyle to ma wspólnego z ateizmem.

 19. jakowalski
  23 listopada o godz. 22:41 31686

  Właśnie: nie ma żadnych danych i nigdy mieć nie będzie, więc nie wie, nie ma pojęcia, jaka jest prawda, jakie są fakty. Pozostało mu tylko jedno, bleblować.

 20. @jakowalski
  Halo halo, Janie, slyszysz:
  „Nikt nie traci wiary po przeczytaniu Marksa (…)”.

  Jestes chyba zywym zaprzeczeniem tych slow czyz nie?

 21. „z równą siłą mogę i muszę stwierdzić, że nie ma żadnego grzechu, którego nie mogłoby objąć i zniszczyć Boże miłosierdzie, gdy znajduje serce skruszone, które prosi o pojednanie się z Ojcem.”

  Panie Makowski, jak wiec, w swietle tych slow, ocenic te czarne gromady bab, ktore wyszly niedawno na ulice aby protestowac przeciwko ustawie antyaborcyjnej i calkiem czesto przechwalac sie swoimi skrobankami? Czy sa to te ‚skruszone serca’ szukajace ‚pojednania z Ojcem’? Czy zastosuja sie do zalecenia danego jawnogrzesznicy ‚idz i nie grzesz wiecej’? Wiec czy taka baba powinna uzyskac rozgrzeszenie? Zastanow sie pan.
  No i jeszcze jedna niemniej wazna rzecz: otoz Papiez zaleca udzielanie rozgrzeszenia skruszonym i uznajacym swoj grzech kobietom, ktore poddaly sie aborcji. To prawda. Ale przeciez zadna z tych kobiet nie wyskrobala sie sama. Ktos musial jej pomoc nie? A w liscie „Misericordia et Misera” nie znajduje ani slowa o rozgrzeszaniu tych lekarzy – mordercow czy innych pracownikow tzw. klinik aborcyjnych tudziez babek znachorek, ktore zagietym haczykiem robia to co lekarz – morderca na samolociku.

  @jakowalski
  „Wyspowiadać się i to bezpośrednio przed samym wszechobecnym i wszechwiedzącym Bogiem (…)”
  Wow, Janie. Niezle jak na resowego ateiste. Spowiedz, Bog (i to Bog z duzej litery)? No popatrz popatrz… Jest takie powiedzenie ze ‚jak trwoga to do Boga’ a trwoga przed smiercia powoli zaglada w oczy ludziom w podeszlym wieku. Takiego Geremka ochrzczono nawet po smierci.
  Widac slabo wziales sobie do serca marksowa maksyme ze religia to opium ludu.

  „(…) to przecież nic nie może tegoż ograniczyć (…)”
  Moze ograniczyc grzech.

  „Nie sadzę, aby kościół prowadził takie statystki „rozgrzeszania”. ”
  I slusznie nie sadzisz, bo nie prowadz. Jest to niemozliwe z uwagi na tajemnice spowiedzi. Wyznanego grzechu spowiednik nie moze wyznac nikomu, nawet Papiezowi. Zobowiazuje go do tego prawo kanoniczne, kanon 983 § 1.

 22. Archer
  Raczej Feuerbacha, i wiele osób ją straciło po przeczytaniu jego dzieł demaskujących religię jako zwykły zabobon. Marks zaś pisał głównie o tym, że kapitaliści używają religii, kościoła i kleru jako pomocy w trzymaniu robotników pod swoją kontrolą i że religia jest narkotykiem dla mas pracujących, kojącym ich ból, ale nie znoszącym jego przyczyny, czyli kapitalistycznego wyzysku.

 23. Archer
  1. Napisałem Bóg z dużej litery, aby było wiadomo, że chodzi tu o Boga Idealnego, czyli tego, którego albo nie ma, albo też nie wtrąca się On w nasze sprawy, a więc obojętne jest Mu, czy my grzeszymy czy też nie, czy chodzimy do kościoła czy też nie i czy się spowiadamy z czegokolwiek czy też nie, tak samo, jak nie bardziej, niż obchodzi nas los pojedynczych mrówek w mrowisku.
  1a. I czy ty naprawdę wierzysz w to, że że nieskończonemu, wszechobecnemu, wszechwiedzącemu i wszechmocnemu Bogu potrzebna jest nasza wiara w niego?
  1b. A że na starość ludzie często tracą rozum, to wielu z nich staje się wtedy łatwym łupem cwanych a z definicji pozbawionych moralności klechów. Mądrzejsi niż Geremek, np. prof. Kotarbiński wpadli więc w sieci klechów na starość, kiedy dopadła ich choroba dra Alzheimera i jej podobne. „bo paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy” – Boy, zaś chciwość, pazerność i amoralność kleru, szczególnie rzymsko-katolickiego, jest przecież niemalże nieskończona.
  1c. A co chrztu pośmiertnego – w ten sposób postąpiono też i z Lemem, ale to już była głupota jego żony i syna, że ateiście Lemowi urządzono pogrzeb kościelny.
  2. Tajemnica spowiedzi służy głownie temu, aby chronić przestępców przed należną im karą, aby byli oni aż do swej śmierci dłużnikami, także finansowymi, kościoła, czyli inaczej kleru i się temu kościołowi należycie opłacali. Prawo kanoniczne jest przecież tylko martwą literą, jako że nie posiada ono innych sankcji niż tylko wewnątrzkościelne.
  2a. A jako wybitny jego znawca napisz nam, ilu to księży staje co roku przed kościelnymi trybunałami z kanonu 983 § 1 i jakie zapadają wtedy wyroki.
  2b. A tak bardziej na serio, to ponieważ KRK jest organizacja a hierarchiczną, to ksiądz nie może mieć tajemnic przed swoimi przełożonymi. Wyobraź sobie księdza na tyle odważnego, aby odmówić czegokolwiek swojemu zwierzchnikowi, czyli biskupowi albo biskupa, który otwarcie zadarł by z papieżem i Watykanem.

 24. Archer
  1. Napisałem Bóg z dużej litery, aby było wiadomo, że chodzi tu o Boga Idealnego, czyli tego, którego albo nie ma, albo też nie wtrąca się On w nasze sprawy, a więc obojętne jest Mu, czy my grzeszymy czy też nie, czy chodzimy do kościoła czy też nie i czy się spowiadamy z czegokolwiek czy też nie, tak samo, jak nie bardziej, niż obchodzi nas los pojedynczych mrówek w mrowisku.
  1a. I czy ty naprawdę wierzysz w to, że że nieskończonemu, wszechobecnemu, wszechwiedzącemu i wszechmocnemu Bogu potrzebna jest nasza wiara w niego?
  1b. A że na starość ludzie często tracą rozum, to wielu z nich staje się wtedy łatwym łupem cwanych a z definicji pozbawionych moralności klechów. Mądrzejsi niż Geremek, np. prof. Kotarbiński wpadli więc w sieci klechów na starość, kiedy dopadła ich choroba dra Alzheimera i jej podobne, „bo paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy”(Boy), zaś chciwość, pazerność i amoralność kleru, szczególnie rzymsko-katolickiego, jest przecież niemalże nieskończona.
  1c. A co chrztu pośmiertnego – w ten sposób postąpiono też i z Lemem, ale to już była głupota jego żony i syna, że ateiście Lemowi urządzono pogrzeb kościelny.
  2. Tajemnica spowiedzi służy głownie temu, aby chronić przestępców przed należną im karą, aby byli oni aż do swej śmierci dłużnikami, także finansowymi, kościoła, czyli inaczej kleru i się temu kościołowi należycie opłacali. Prawo kanoniczne jest przecież tylko martwą literą, jako że nie posiada ono innych sankcji niż tylko wewnątrzkościelne.
  2a. A jako wybitny jego znawca napisz nam, ilu to księży staje co roku przed kościelnymi trybunałami z kanonu 983 § 1 i jakie zapadają wtedy wyroki.
  2b. A tak bardziej na serio, to ponieważ KRK jest organizacją hierarchiczną, to ksiądz nie może mieć tajemnic przed swoimi przełożonymi. Wyobraź sobie księdza na tyle odważnego, aby odmówić czegokolwiek swojemu zwierzchnikowi, czyli biskupowi albo też biskupa, który otwarcie zadarł by z papieżem i Watykanem.

 25. Archer
  1. Kościół, np. rzymski może tylko, na 100% zresztą arbitralnie, uczynić z aborcji grzech, tak samo jak np. z picia wódki czy palenia tytoniu, ale grzechem będzie ona wtedy tylko dla członków tego kościoła.
  1a. Polki słusznie protestowały przeciwko robieniu z katolickiego zabobonu – litery prawa, zresztą martwego, jako że aborcję można od dawna zrobić legalnie niemalże wszędzie wszędzie w Europie, także i u naszych najbliższych sąsiadów, takich jak np. Niemcy czy Czechy.
  1b. I nie obrażaj kobiet, nazywając je babami, gdyż inaczej, to będę ciebie nazywał publicznie durniem, ćwokiem i chamem od gnoju.
  2. Poza tym, to za publiczne nazwanie lekarzy dokonujących aborcji „mordercami” należy ci się kara z z art. 212 § 2 k.k oraz jesteś im winien zadośćuczynienie z art. 23 i 24 k.c. Wysyłam więc do prokuratury odpowiednie zawiadomienie. Pamiętaj, że zostawiłeś u mnie sporo śladów „elektronicznych”… 🙁

 26. Archer
  1. Kanon 983 § 1 stoi w jawnej sprzeczności z prawem RP, a więc KRK powinien być na tej podstawie zdelegalizowany w Polsce, jako instytucja nie przestrzegająca polskiego prawa. Poza tym, to księża katoliccy powinni być prewencyjnie internowani, aby uniemożliwić im pomoc dla przestępców, pod pretekstem zachowania tajemnicy spowiedzi, a ksiądz, powołujący się na tajemnicę spowiedzi przed policją czy też państwowym sądem jest wyraźnym wspólnikiem zbrodni, a więc zwykłym kryminalistą.
  2. I wyobraź sobie taką sytuację: do księdza zgłasza się ktoś, kto mu wyznaje podczas spowiedzi, że właśnie umieścił bombę pod kościołem i że wybuchnie ona podczas sumy. Co ma wtedy zrobić ten ksiądz? Nie może on nawet zawiadomić o tej bombie kurii, nie mówiąc już o policji czy saperach, gdyż naruszył by on tym samym świętą nienaruszalną tajemnice spowiedzi… Jak więc widać, dla kościoła życie ludzkie się nie liczy, jako że ważniejsza jet dla niego tajemnica spowiedzi i płynące z niej zyski, także finansowe, dla kościoła i kleru. 🙁

 27. W każdym pana tekście o Papieżu. Może warto się wybrać z pielgrzymką do Rzymu?

 28. „Szkoda, że nie można wyspowiadać się u Franciszka”.
  Błąd logiczny nr 1.
  Wg nauk Kościoła wierny spowiada się przed Bogiem, spowiednik jest tylko pośrednikiem prowadzonym przez ducha św. Czy Franciszka prowadzi inny duch św. niż prowincjonalnego wikarego?

  Pan może się wyspowiadać u Franciszka. Może Pan wykupić sobie prywatną audiencję u papieża. Co.. brak drobnych? Dokładnie tak jest zapisane: Łk. 19,26 „Oświadczam wam: każdemu, kto ma, będzie dane, a temu, kto nie ma, nawet co ma, zabrane zostanie.” Watykan ma, będzie mu dodane, Markowski nie ma, będzie mu zabrane.
  Błąd logiczny nr 2.
  Wychodząc z założenia że matka która decyduje się na aborcję nienawidzi swoje dziecko i w ten sposób wypełnia jedynie wolę Jezusa. Łk.14,26 „Jeżeli ktoś przychodzi do mnie, a nie wzgardzi swoim ojcem, matką, żoną, dziećmi, braćmi, siostrą, a jeszcze i swoim życiem, nie może być moim uczniem”.
  Wyraz miłosierdzia Boga demonstruje Jezus w Łk.19,27 „A tych moich wrogów, którzy nie chcieli, żebym został ich królem, przyprowadźcie tu i zabijcie ich przy mnie”. Jak to było z tym drzewem figowym? Z tym mieczem który Jezus przyniósł na ziemię?
  Szczęść Boże.

 29. @jakowalski
  No to zaczne od kwestii zasadniczych:
  „1b. I nie obrażaj kobiet, nazywając je babami, gdyż inaczej, to będę ciebie nazywał publicznie durniem, ćwokiem i chamem od gnoju.”
  Alez nazywaj Janie, nazywaj. Bo dla mnie te baby wciaz pozostaja babami glupimi jak kura na jajku ewentualnie jak noga stolowa (niepotrzebne skreslic).
  – A dlaczego? – moglbys sie zapytac.
  To proste. Sa durnymi dlatego ze gdyby ich matki myslaly tak jak one to nie byloby ich na swiecie bo wszystkie, co do jednej, zostalyby modelowo wyskrobane a producenci czarnej bielizny straciliby czesc rynku. Pojde nawet dalej. Otoz, Janie, gdyby Twoja szanowna rodzicielka myslala w podobny sposob to nie mialbym teraz graniczacej z orgazmem przyjemnosci korespondencji z pewnym przedstawicielem gatunku homo sapiens scrobanicus, ktorego poziom umyslu tylko w ten sposob porownac moge do tej czesci szlachetnego mebla zwanego stolem.

  ” Wysyłam więc do prokuratury odpowiednie zawiadomienie. Pamiętaj, że zostawiłeś u mnie sporo śladów „elektronicznych”… ”
  Oto adres:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa

  i jeszcze jeden:

  Prokuratura Krajowa
  Ul. Rakowiecka 26/30
  02-528 Warszawa
  tel. (22) 12 51 594
  fax (22) 12 51 882
  NIP: 5213725847
  REGON: 363918998

  skargi i wnioski kieruje sie na:

  biuro.podawcze@pk.gov.pl

  A także ustnie do protokołu.
  Prokuratorzy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Prezydialnego przyjmują interesantów sprawach skarg i wniosków w dni robocze w poniedziałek w godz. od 13.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00. Wiec jezeli znajdziesz, Janie, odrobine czasu to wdepnij do prokuratury a potem opisz wrazenia doznawane przy zrzucaniu ze schodow.
  Dostarcze Ci dodatkowych powodow do interwencji. Ci lekarze klinik aborcyjnych, o ktorych pisalem, to mordercy z premedytacja dokonujacy morderstw zaplanowanych wraz z podzegaczami czyli kobietami, ktore dobrowolnie oraz bez zadnego przymusu godza sie na zabicie malego, niewinnego czlowieka. Niewinnego, bo nie zlamal zadnego paragrafu a juz skazuje sie go na smierc.
  Pare dni temu wyrazilem juz swoja opinie na temat Twoich wyobrazen dotyczacych prawa. No coz. Nic wiecej dodac nie potrafie.

  „(…) że wybuchnie ona podczas sumy. Co ma wtedy zrobić ten ksiądz?”
  To nie jest spowiedz tylko szantaz. Ale dobrze, zalozmy ze spowiedz jest szczera i ze penitent przyszedl wyznac grzechy, szczerze za nie zaluje, obiecuje poprawe oraz zadoscuczynienie za wyrzadzone zlo. Innymi slowy blaga Jezusa Chrystusa o przebaczenie. Ksiadz powinien wtedy, w formie pokuty, na poczatek nakazac mu unieszkodliwienie ladunku, a gdy jest to niemozliwe to odwolac sume. Ksiedzem nie jestem ale wydaje mi sie, ze powinien mu rowniez stanowczo nakazac przyznanie sie organom sprawiedliwosci do tego co zrobil. I tak wlasnie ksieza robia z kazda wyznana ciezka zbrodnia wiec w zadnym wypadku nie sa „wyraźnymi wspólnikami zbrodni, a więc zwykłymi kryminalistami”.

  „(…) ale grzechem będzie ona wtedy tylko dla członków tego kościoła.”
  Grzech jest kategoria obiektywna.

  „chodzi tu o Boga Idealnego, czyli tego, którego albo nie ma, albo też nie wtrąca się On w nasze sprawy”
  I wracamy w stare koleiny: jest Bog, ale Go nie ma.
  Dlatego moj wujek nie lubi czytac kryminalow typu ‚zabili go i uciekl’, chociaz tam na ogol istnieje jakies logiczne i zaskakujace rozwiazanie.
  A ja sie pytam jak rasowy marksista moze wierzyc, albo chociaz dopuszczac taka mysl, ze istnieje jakis tam Bog?

  „1a. I czy ty naprawdę wierzysz w to, że że nieskończonemu, wszechobecnemu, wszechwiedzącemu i wszechmocnemu Bogu potrzebna jest nasza wiara w niego?”
  Owszem. Wiara i milosc. Tak jak rodzicom potrzebna jest milosc dziecka a dziecku milosc rodzicow.

  „(…) ale to już była głupota jego żony i syna, że ateiście Lemowi urządzono pogrzeb kościelny.”
  Nie nazywaj ich glupimi bo zloze na Ciebie donos do prokuratury, he he he. Poza tym zgoda. Ale czy go rowniez posmiertnie ochrzcili?

  „Prawo kanoniczne jest przecież tylko martwą literą, jako że nie posiada ono innych sankcji niż tylko wewnątrzkościelne.”
  Nigdy nie wiadomo jak gleboko to prawo moze siegac. Niemal kazde jego zlamanie kwalifikowane jest w Kosciele jako grzech a tu zarty sie koncza. Za jawne i otwarte zlamanie tajemnicy spowiedzi spowiednik jest w try miga ekskomunikowany o czym mowi kanon 1388, § 1: „Spowiednik, który narusza bezpośrednio tajemnicę sakramentalną, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej. Gdy zaś narusza ją tylko pośrednio, powinien być ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa.”
  To oczywiscie gdy rzecz wyjdzie na jaw, bo roznie to z tymi ksiezmi bywa, a raczej bywalo. Zwkaszcza za komuny.

  „2a. A jako wybitny jego znawca napisz nam, ilu to księży staje co roku przed kościelnymi trybunałami z kanonu 983 § 1 i jakie zapadają wtedy wyroki.”
  Co sie wyrokow – czytaj wyzej. Ilu ksiezy… nie wiem.

  „(…) to ksiądz nie może mieć tajemnic przed swoimi przełożonymi.”
  W tym wypadku moze. Zreszta pewien jestem ze czesto zdarza sie taka sytuacja gdy ksiadz nie bardzo wie co rzobic z nietypowym grzechem i prosi przelozonego o rade. Wyznaje wtedy o jaki grzech chodzi ale oczywiscie bez wskazania na osobe. To nie jest zlamanie tajemnicy spowiedzi.

 30. Archer – 25 listopada o godz. 8:49 31700
  1. Ty mi podaj lepiej swoje dane, a nie dane prokuratury, które ja doskonale znam. Tak samo, jak ty znasz moje dane.

 31. Archer
  2. Zrozum, że kobieta ma pełne i niczym nieograniczone prawo do kontrolowania wnętrza swojego ciała, tak samo jak ty je masz, i że nie chodzi tu o przymus aborcji każdego płodu, a tylko o wolność i równouprawnienie dla kobiet także i pod tym względem. A swoja drogą, to w twoim przypadku aborcja u twej rodzicielki uchroniła by nas od jeszcze jednego tępego fanatyka religijnego. 🙁 A takich tępych fanatyków religijnych, jak ty, to niestety, ale mamy w Polsce (i poza nią) aż nadto. 🙁

 32. Archer
  3. Tylko kompletny kretyn, taki jak ty, może nazywać embrion albo płód – człowiekiem. Stosując twoją chorą logikę, to powinniśmy zakazać kobietom naturalnych przecież poronień oraz prawnie zakazać mężczyznom masturbacji, jako ze zarówno jajeczka wydalane prze kobiety podczas okresu jak też i plemniki wydalane przez mężczyzn podczas masturbacji są żywe i mają ludzkie DNA, a więc są one też życiem ludzkim, tyle, ze jeszcze nie poczętym.

 33. Archer
  4. I co powiesz na to, że aborcja jest legalna w ogromnej większości rozwiniętych państw świata, w tym na przykład w USA, Australii, Kanadzie, Niemczech, Francji czy też Wielkiej Brytanii? Dlaczego też nie działałeś aktywnie na rzecz delegalizacji aborcji w Australii? Odpowiem ci – gdyż tam uznali by ciebie wtedy, zresztą słusznie, za chorego psychicznie i zamknęli w szpitalu psychiatrycznym, dla dobra ludzkości.

 34. Archer
  5. A co jeśli ten terrorysta poszedł się spowiadać do innego kościoła, już po wybuchu tej bomby? Co jeśli ten terrorysta nie godzi się na to, aby rozbroić tę bombę, albo jeśli została ona tak skonstruowana, że się jej rozbroić nie da, że np. każde zbliżenie się do niej spowoduje jej eksplozję? I czy księdzu wolno jest w takim przypadku odwołać sumę? Przecież musiałby on wtedy podać powody jej odwołania, szczególnie, jeżeli ta suma miała się odbyć z udziałem dostojników państwowych. Musiałby przecież taki ksiądz wtedy skłamać albo naruszyć tajemnicę spowiedzi. I czy ty naprawdę wierzysz, że księża nakazują spowiadającym się u nich kryminalistom przyznanie się organom sprawiedliwości do tego co oni zrobili? Jaki sens maiło by wtedy dla takich wierzących kryminalistów pójście do spowiedzi, skoro wiedzieli by oni z góry, że oznaczałoby to konieczność oddania się w ręce wymiaru sprawiedliwości? Dobrze wiesz, że jedyne, co ksiądz może zrobić w takiej sytuacji to nakazać takiemu przestępcy modlitwę i stwierdzić „niech się dzieje wola bożą”, gdyż jeśli bóg pozwolił na zbudowanie eksplozję takiej bomby, to taka, a nie inna była jego wola. Ale, ty, z twoim kurzym rozumkiem, nigdy tego przecież nie zrozumiesz. 🙁

 35. Archer
  6. Bóg, tak samo jak Harry Potter czy też Wiedźmin, istnieje tylko w wyobraźni ludzi wierzących w ich istnienie.

 36. Archer
  7. Uważasz, że bóg jest osobą, czyli inaczej człowiekiem, tylko większym, mądrzejszym i potężniejszym niż znani ci ludzie, czyli ze twój bóg nie jest bogiem, a tylko supermanem i ma on więc typowo ludzkie uczucia. No cóż, ty masz przecież bardzo ograniczoną wyobraźnię.
  🙁 I raz jeszcze, jeśli on nas kocha i jednocześnie jest wszechmocny, to dlaczego toleruje on to całe zło, które nam przeszkadza być szczęśliwymi?
  Także – wierzysz, że twój bóg jest nieskończony. Ale to znaczy, że zawiera on wszystko, także i całą miłość – nie tylko tą istniejącą, ale także i tą potencjalną. Po co mu więc nasza miłość, skoro on tej miłości ma nieskończoną ilość? Znów przykładasz, z powodu ograniczoność swej inteligencji i braku wiedzy, nasze skończone, ludzkie miary do boskiej nieskończoności, jak jakiś tępy, wiejski proboszcz. 🙁

 37. Archer
  8. A składaj na mnie donosy. Chyba ci już podałem moje dane personalne, ale czekam na twoje…

 38. Archer
  9. Ciekawe, że za złamanie tajemnicy spowiedzi spowiednik jest w try miga ekskomunikowany, a za pedofilię, to już nie?

 39. 10. Jeśli księża nie stają przed kościelnymi trybunałami za złamanie tajemnicy spowiedzi, to znaczy, że ten kanon 1388 § 1 jest tylko martwą literą prawa kościelnego.

 40. Archer
  11. Gdyby szeregowy ksiądz mógł mieć prawo do zachowania czegokolwiek w tajemnicy przed swoimi przełożonymi, to kościół od dawna by już nie istniał. Poza tym są sytuacje,w których grzech wyraźnie wskakuje na swego sprawcę. Na przykład biskup pyta się kardynała – co zrobić z kimś, kto wyspowiadał się u niego z grzechu podpisania ustawy, która nie jest zgodna z jego i naszą wiarą? Przecież tu od razu wiadomo, o kogo chodzi…

 41. Archer
  Przez „naszą” rozumiem tu oczywiście wspólną wiarę biskupa i kardynała, a nie moją i twoją. 😉

 42. Pro-contra – 25 listopada o godz. 2:40 31699
  TAK! Wyraz miłosierdzia Boga demonstruje Jezus w Łk.19,27 „A tych moich wrogów, którzy nie chcieli, żebym został ich królem, przyprowadźcie tu i zabijcie ich przy mnie” 😉 Tak więc: ateiści i innowiercy -uciekajcie z Polski rządzonej przez króla Jezusa!

 43. Tragiedia.No i na koniec poklucili sié jak Wolak z Wolakiem,postraszyli.Po prostu Panowie odechciewa sié czytac.I szkoda sliny aby komentowac..:-/

 44. Papież zwrócił się dziś do zakonników i zakonnic, by przestrzec ich przed hipokryzją, która – jak podkreślał – „rani sumienia wiernych i przynosi szkody Kościołowi”. „Nie wystarczą śluby zakonne, by być ubogim” – podkreślał Franciszek, który skrytykował „hipokryzję osób konsekrowanych, które żyją jak bogacze”. „Niech Bóg uwolni nas od ducha funkcjonalności i uchroni przed popadnięciem w pułapkę chciwości” – napisał Franciszek do uczestników konferencji na temat ekonomii, na którą przyjechało około tysiąca przedstawicieli generalnych domów zakonnych.
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,21036326,papiez-franciszek-ujawnia-hipokryzje-w-kosciele-zyjac-jak.html#ge_related=1

 45. Z koscielnymi hipokrytami to jest jak z Moskiem,
  gdy namawial Salci na spacer do lasu.
  Salcia wzbrania sie:
  – Mosiek ty bedziesz sie tam do mnie dobieral.
  Mosiek zarzeka sie:
  – Nie, Salci, przyrzekam.
  Na co Salcia:
  – No,to po co my tam pojdziemy? http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,21036326,papiez-franciszek-ujawnia-hipokryzje-w-kosciele-zyjac-jak.html#ge_related=1

 46. @jakowalski
  Janie, skad ta panika? Przeczytaj sobie moj wpis ze trzy razy, odetchnij gleboko, zapal papierosa i w spokoju odpowiedz na wszystko w jednym kawalku.
  Tak jak ja:
  1. Po co Ci moje dane? Przeciez pozostawilem za soba tyle sladow elektronicznych, ze bez trudu mnie namierzysz. Sam napisales. No to powodzenia.
  2. Niby kazdy ma prawo do dowolnego dysponowania swoim cialem. Pod warunkiem, ze nie narusza to innego ciala czyz nie? Sek jednak w tym, ze ten maly, nienarodzony jeszcze czlowiek nie nalezy do noszacej go kobiety i jego cialo jest rowniez nietykalne.
  3. Kierujac sie Twoja logika jestes tylko wyrosnietym plodem, embrionem ewentualnie zygota (wybierz sobie co tam wolisz). W kazdym razie nie czlowiekiem. Bo czlowiek w 10 minut po urodzeniu nie rozni sie w zasadzie niczym od tego w 10 minut przed narodzeniem. To samo z pol godziny, dniem, tygodniem, miesiacem czy 9-oma miesiacami. Wiec co Cie rozni od Ciebie samego w czasie plodowym? Moze DNA?
  Jeszcze nie slyszalem aby z samej tylko zenskiej komorki jajowej, tudziez z samego tylko plemnika narodzil sie jakis czlowiek. Ludzkie DNA maja rowniez wlosy i paznokcie wiec co, mamy przestac je obcinac. No i nie slyszalem rowniez, aby z obcietych badz nie wlosow badz paznokci poczal/urodzil sie czlowiek.
  Trudno jest zapobiegac temu, na co nie mamy wplywu (naturalne poronienia).
  4. Powiem, ze karje o ktorych piszesz popieraja zbrodnie a potem dziwia sie, ze lamie im sie struktura demograficzna i sprowadzaja sobie na kark nachodzcow w nadziei ze beda na nich pracowac.
  „Dlaczego też nie działałeś aktywnie na rzecz delegalizacji aborcji w Australii?”
  Janie, a dlaczego Ty, po formalnym upadku komunizmu w Polsce, nie wyjechales na Kube? Sprobowalbys teraz nie oplakiwac glosno swojego dyktatora.
  5. „A co jeśli ten terrorysta poszedł się spowiadać do innego kościoła, już po wybuchu tej bomby?”
  Wtedy jednym z warunkow rozgrzeszenia powinno byc dobrowolne oddanie sie w rece sprawiedliwosci. Tak powinien nakazac mu spowiednik.
  „Co jeśli ten terrorysta nie godzi się na to, aby rozbroić tę bombę,”
  To wtedy nie ma waznej spowiedzi.
  „albo jeśli została ona tak skonstruowana, że się jej rozbroić nie da”
  Nalezy odwolac msze, nakazac spowiadajacemu sie oddac sie w rece sprawiedliwoosci, wezwac saperow i nakazac spowiadajacemu sie pomoc w bezpiecznej detonacji np. przez wyslanie zdalnie sterowanego robota, ktorego obecnosc spowoduje wybuch.
  „I czy księdzu wolno jest w takim przypadku odwołać sumę?”
  Gdy w gre wchodzi bezpieczenstwo i zycie uczestnikow nabozenstwa to jak najbardziej. Chocby byla to msza kanonizacyjna Karola Marxa.
  „Musiałby przecież taki ksiądz wtedy skłamać albo naruszyć tajemnicę spowiedzi”
  Klamstwo w celu zapewnienia bezpieczenstwa tudziez ratowania zycia jest jak najbardziej dopuszczalne. Zwroc uwage na tresc 8-go przykazanie. Nie brzmi ono po prostu ‘nie klam’. A coz byloby latwiejszego od takiego wlasnie jego sformulowania?
  Nie ma tu rowniez mowy o zlamaniu tajemnicy spowiedzi bo ksiadz nie pokazuje palcem kto ta bombe podlozyl.
  „I czy ty naprawdę wierzysz, że księża nakazują spowiadającym się u nich kryminalistom przyznanie się organom sprawiedliwości do tego co oni zrobili?”
  Tak sie wlasnie czesto dzieje.
  „Jaki sens maiło by wtedy dla takich wierzących kryminalistów pójście do spowiedzi, (…)że oznaczałoby to konieczność oddania się w ręce wymiaru sprawiedliwości”
  Bo organa sprawiedliwosci wyrownuja tylko rachunki przestepcy z tym swiatem. A pozostaje jeszcze Pan Bog. Przestepca moze odsiedziec swoje i wyjsc na wolnosc bez skruchy, w przekonaniu ze dobrze robil. Wtedy w ochach Boga grzech nie moze byc odpuszczony.
  „gdyż jeśli bóg pozwolił na zbudowanie eksplozję takiej bomby, to taka, a nie inna była jego wola”
  To taka a nie inna wola tego, kto ja zbudowal. Bo gdyby ja zbudowal celem wysadzenie w powietrze Adolfa Hitlera to raczej bys przeciw temu nie protestowal prawda?
  6. Sam piszesz o Bogu deistow.
  7. Nie „czlowiekiem” lecz Bogiem. Ani wiekszym ani mniejszym bo to sa materialne porownania.
  „I raz jeszcze, jeśli on nas kocha i jednocześnie jest wszechmocny, to dlaczego toleruje on to całe zło, które nam przeszkadza być szczęśliwymi?”
  Bo czlowiek, jako istota wolna, wybral zlo i wciaz czesto je wybiera.
  „Po co mu więc nasza miłość, skoro on tej miłości ma nieskończoną ilość?”
  Milosc zawsze skierowana jest na zewnatrz. Innymi slowy kogos trzeba kochac.
  „Znów przykładasz, z powodu ograniczoność swej inteligencji i braku wiedzy, nasze skończone, ludzkie miary do boskiej nieskończoności, jak jakiś tępy, wiejski proboszcz.”
  W tym wypadku bardzo byc moze.
  8. Janie Janie. Musialbym miec mozg mniejszy od kurzego zeby wogole, chocby przez moment, na serio pomyslec o skladaniu na Ciebie jakichs donosow. A juz zeby o tym napisac… to juz trzeba byc brakujacym ogniwem…
  9. Za pedofilie rowniez. Tylko Ci o tym w wyborczej nie napisza.
  10. Staja. W kazdym udowodnionym przypadku.
  11. „Gdyby szeregowy ksiądz mógł mieć prawo do zachowania czegokolwiek w tajemnicy przed swoimi przełożonymi, to kościół od dawna by już nie istniał.”
  Skoro tak twierdzisz to nie wypada mi zaprzeczac. Moge sie tylko usmiechnac.
  „Poza tym są sytuacje,w których grzech wyraźnie wskakuje na swego sprawcę. Na przykład biskup pyta się kardynała – co zrobić z kimś, kto wyspowiadał się u niego z grzechu podpisania ustawy, która nie jest zgodna z jego i naszą wiarą? Przecież tu od razu wiadomo, o kogo chodzi…”
  Moze jakis przyklad? Umowy dotycza na ogol swiata swieckiego i spraw pienieznych a to z wiara nie ma nic wspolnego.

 47. Archer – 28 listopada o godz. 8:58 31725
  Jaka panika? Poza tym, to nie palę i tobie też radzę rzucić ten, jakże przecież zgubny nałóg. 😉
  1. Zawsze mogą się mi przydać.
  2. Tak samo jak do ciebie należą twoje nerki, tak samo płód należy do kobiety i tak samo jak tylko ty decydujesz zgodzić się na wyjęcie z twego ciała nerki, albo aby ją tam zostawić, tak samo kobieta decyduje o losie płodu, ew., razem z mężczyzną, który ją zapłodnił, jeśli zgadza się on pomagać w wychowaniu tego przyszłego dziecka.
  3. Nie, ja jestem człowiekiem zdolnym do samodzielnego życia. Poza tym, to zawsze musimy ustalić jakiejś arbitralne granice np. jeśli na danym odcinku drogi dopuszczalna jest szybkość 100 km/h, to szybkość 99.999 km/h jest zgodna z prawem, ale już ta 100,001 km/h jest z nim niezgodna, mimo że praktycznie to są te same szybkości. Poza tym, to oczywiste jest, że aborcja nie jest dopuszczana w okresie, kiedy płód jest na ogół zdolny do samodzielnej egzystencji, a więc na pewno nie w 9 miesiącu ciąży.
  3a. Słyszałeś o dzieworództwie wśród ssaków? Nie? To polecam: http://odkrywcy.pl/kat,111396,title,Czy-niepokalane-poczecie-jest-mozliwe,wid,14925586,wiadomosc.html?smg4sticaid=6182b1
  4. Na Kubie raczej nie ma dla mnie pracy. A ty mógłbyś, jako Australian citizen (a przynajmniej permanent resident), działać w antyaborcyjnym ruchu w Australii, a więc dlaczego w nim nie działałeś? A Fidel był tak samo dyktatorem, jak dyktatorem był np. de Gaulle. A absolutnymi dyktatorami są, jakże przecież śmiertelni, papieże z „naszym” Wojtyłą na czele. 🙁
  5. Spowiednik nie może nikogo zmusić samą perswazją do oddania się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Ale gdyby szanował on ludzkie życie, to powinien on dokonać obywatelskiego aresztowania takiego terrorysty i oddać go w ręce władz świeckich. A jeśli tego nie zrobi, to jest on wspólnikiem zbrodni, nie tylko moralnie, ale także i prawnie. A przypominam, że nikt, a więc też i ksiądz katolicki NIE stoi ponad prawem w państwie prawa. Nie muszę tu chyba dodawać, ze państwa, które tolerują tzw. tajemnicę spowiedzi, NIE są państwami prawa, a tylko de facto klerykalnymi teokracjami. 🙁
  5a. To przykazanie brzmi – „Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu”. A odmowa powiedzenia bliźnim prawdy o nadchodzącym zamachu terrorystycznym jest wyraźnie rodzajem głoszenia fałszu.
  5b. Panaboga nie ma, a więc ksiądz puszczający wolno terrorystę, który się u niego spowiada, jest zwyczajnym kryminalistą, wspólnikiem tegoż terrorysty. 🙁
  5c. A skąd wiesz, że wcześniejsza śmierć Hitlera nie doprowadziłby do dojścia do władzy w Niemczech np. Himmlera i tym samym jeszcze większego terroru w krajach okupowanych przez III Rzeszę, np. w Polsce, gdzie taki Himmler mógłby zacząć wysyłać masowo także i Polaków do obozów zagłady, razem z Żydami i Cyganami?
  6. Bóg deistów jest bogiem nieinterweniującym w nasze życie. I nie jest on(a/o) osobą.
  7. Jezus był wyraźnie człowiekiem, zrodzonym ze zwyczajnej kobiety a nie bogini.
  7a. Wszechmoc boska wyklucza z definicji ludzką wolną wolę. Tłumaczyłem ci to już to wiele razy, ale widzę, że nie jesteś tego w stanie zrozumieć. 🙁
  8. Ale mi przecież tym groziłeś: „Nie nazywaj ich głupimi bo złoże na Ciebie donos do prokuratury” (25 listopada o godz. 8:49 31700).
  9. Pedofila to jest księża specjalność. Polecam film „Spotlight”. 😉
  10. Konkrety proszę – kto, kiedy i jaki zapadł wyrok.
  11. Dotyczy to spowiedzi np. ważniejszych polityków.
  Szalom!

 48. 2. Tylko ta nerka nigdy nie zostanie urodzona, nie osiagnie wieku pelnoletniosci i nie bedzie miec praw wyborczych. Poczety czlowiek w zadnym wypadku nie jest czescia ciala, ludzkim organem, tylko istota, zywym, posiadajacym dusze bytem. I jako taki jest nietykalny.
  3. „do samodzielnej egzystencji” – czyli poza swoim naturalnym srodowiskiem to nikt z nas nie jest, Janie, zdolny. I nie ma tu nic do rzeczy ze srodowisko dziecka przed urodzeniem jest inne niz po. Odetnij sie od wody, pozywienia i wypompuj ze swojego pokoju powietrze a zobaczymy jak dlugo pozyjesz. To raz. Wezmy teraz ludzi chorych, podpietych pod aparature, ktora uzupelnia ich srodowisko bo w naszym nie sa oni zdolni „do samodzielnej egzystencji”. W mysl tego co piszesz nie sa to ludzie.
  Naturalnym srodowiskiem dziecka przed urodzeniem jest wnetrze matki i tyle.
  Troche dziwnie zabrzmial ten punkt, zwlaszcza w Twoim wydaniu. Przeciez Twoj ukochany Lem wielokrotnie opisywal pozaziemskie istoty, ktore do zycia nie potrzebuja ani tlenu ani wody (‚Bajki Robotow’ – a roboty nie jadly chyba wieprzowiny?).
  3a No a rozmnazanie sie z samych tylko plemnikow tudziez z wlosow albo paznokci? Czyzby mialy one inne DNA niz odobnik od ktorego je odcieto?
  4. Janie, Janie… ideowy komunista zawsze znajdzie prace w kraju bedacym awangarda postepowych narodow Ameryki Lacinskiej. Trzeba tylko chciec. Jestem pewien ze gdybys sie tam pokazal to z miejsca doceniono by Twoje oddanie w walce o Nowy Wspanialy Swiat. A mnie wystarczy ze dzialam na rzecz zakazu aborcji wlasnie tutaj, w samym gniezdzie szerszeni, jadrze ciemnosci, jakim jest ‚Polityka’.
  „A Fidel był tak samo dyktatorem, jak dyktatorem był np. de Gaulle.” de Gaulle nie blokowal prywatnej inicjatywy gospodarczej i nie zamienial Francuzow w niewolnikow przez blokowanie paszportow. W efekcie z Francji (chocby na Kube) nie trzeba bylo uciekac. Wystarczylo wyjechac. W kierunku przeciwnym bylo troche trudniej nie? Charakterystyka wszystkich systemow komunistycznych na swiecie byla zamiana ludzi w niewolnikow i odciecie narodowi glowy przez wymordowanie elity. Jakos dziwnym trafem najglosniej wiwatujacy po smierci dyktatora to Kubanczycy, ktorym udalo sie dac z Kuby noge.
  5. „Spowiednik nie może nikogo zmusić samą perswazją do oddania się w ręce wymiaru sprawiedliwości.” To prawda, ale wtedy nie ma mowy o dopelnieniu jednego z podstawowych warunkow spowiedzi. Sila rzeczy spowiedz staje sie niewazna. Co sie reszty tyczy… jak dziecko… jestes Janie zupelnie jak nienarodzone dziecko, przynajmniej w dziedzinie znajomosci prawa.
  „Tajemnice spowiedzi18 w sposób szczególny chroni siê takze w prawie
  publicznym sytuujac jej tresc wsród tak zwanych zakazów dowodowych.
  Ustanowiono bezwzglêdny zakaz ujawniania informacji objêtych tajemnic¹
  spowiedzi wiazacy równiez sad, który nie moze nakazac ich ujawniania.”
  „W artykule 266 § 1 Kodeksu karnego, ustawodawcza wprowadzil karalnosc
  naruszenia dobrowolnie przyjêtego na siebie obowiazku dyskrecji.”
  http://www.sprp.com.pl/tresc/prokurator/b6d6936b8008946e0edb48fae810728f.pdf
  Jak widzisz, Janie, duchowny za naruszenie tajemnicy spowiedzi moze pojsc do pudla.
  5a A jezeli masz ociemniala i chora matke, ktora stanowczo odmawia kontaktu z lekarzem a Ty, oszustwem, sprowadzasz lekarza do domu mowiac jej, ze jest to Twoj kumpel od kieliszka to lamiesz przykazanie czy nie?
  5b. „Panaboga nie ma,” no przeciez sam pisales, ze jest.
  5c. Tego oczywiscie nie wiem, wiem jednak ze miedzy komunistami Hitler robi za czarnego luda chociaz ideologiczne korzenie faszyzmu i komunizmu sa te same.
  7a. A dlaczego „Wszechmoc boska wyklucza z definicji ludzką wolną wolę.”? Wyobraz sobie ze obserwujesz rybke w akwarium. Dla niej jestes jak bog wszechmogacy, wiecz o niej wszystko, wiesz gdzie jest, co robi i co zrobi. A jednak wciaz ma ona wolnosc do poruszania sie w szklanym pudelku i chleptania wody tudziez do spozywania robakow, ktore sam jej podajesz czyz nie?
  8. Napisalem „Nie nazywaj ich głupimi bo złoże na Ciebie donos do prokuratury he he he”
  9. Nie zwyklem uczyc sie o zjawiskach spolecznych (jezeli takie sa) z hollywoodzkich filmow bo tyle sie z nich nauczysz co z Gwiezdnych Wojen o walce na miecze. Wole statystyki. A te wyraznie mowia ze w naszym weszacym w kazdym ksiedzu pedofila i goniacym za kazda pedofilska afera posrod ksiezy swiecie za pedofilstwo w 2013 skazano 27 ksiezy z ogolnej liczby ok. 60 tys wyrokow. Stanowi to ok. 0.5 promila.
  Hollywoodzki film jest po to, Janie, abys zaplacil za jego obejzenie i wyszedl z kina z poczuciem eksperckiej wiedzy w temacie. Jezeli pozwolisz nabzdyczyc sobie na strych to juz Twoja sprawa.
  10. Zapytaj sie biskupa w swojej diecezji.
  11. Tak? No to konkrety prosze.

 49. Archer
  1. NIE ma czegoś takiego jak „poczęty człowiek”. Jest tylko embrion, płód, dziecko w trakcie porodu i dziecko już narodzone.
  2. A więc wychodzisz tu, na tym blogu. wręcz na idiotę. 🙁
  3. De Gaulle był konserwatystą, a nie rewolucjonistą, ale był on de facto dyktatorem, a na dodatek zmusił on miliony Francuzów do przeniesienia się tysiące kilometrów i na dodatek z jednego kontynentu do drugiego, siłą likwidując tzw. zamorskie departamenty Francji.
  4. Nie moja to wina, że w Polsce prawo watykańskie ma pierwszeństwo nad prawem polskim, że Polska jest de facto kolonią Watykanu. 🙁
  5. Lekarz nie może nikogo leczyć na silę, wbrew woli pacjenta, poza wyjątkami kiedy roznosi ów pacjent choroby zakaźne.
  6. Gdzie napisałem, ze istnieje bóg, w zrozumieniu takim, jak w chrześcijaństwie, judaizmie czy islamie?
  7. Komunizm i liberalizm też prowadzą do tego samego, czyli do likwidacji (zaniku) państwa.
  8. Wolność do poruszania się w szklanym pudelku jest tylko iluzją wolności.
  9. Księżą na ogół unikają odpowiedzialni prawnej za pedofilię, gdyż chroni ich kościół i należący do niego,a doszczętnie skorumpowani politycy, policjanci, prokuratorzy i sędziowie. 🙁
  10. To był film oparty na autentycznych faktach. „It is based on a series of stories by the ‚Spotlight’ team that earned The Globe the 2003 Pulitzer Prize for Public Service” – https://en.wikipedia.org/wiki/Spotlight_(film)
  11. Nie rozmawiam ze zboczkami i oszustami – tu konkretnie z facetami chodzącymi w kieckach i sprzedającymi bilety do nieistniejącego przecież Raju.
  12. Dobrze wiesz, że oni się kryją za parawanem tzw. tajemnicy spowiedzi. 🙁

 50. 1. Nie ma czegos takiego jak ‚dziecko’ i ‚czlowiek’, jest tylko wyrosniety plod ewentualnie embrion…
  3. Wiec co niby powinien robic? Utrzymywac na sile to ‚zamorskie departamenty’? Wtedy nazwalbys go neokolonialista. Faktem jest ze nie trzymal swojego narodu za pysk, nie budowal obozow koncentracyjnych, reedukacyjnych czy jak je tam na Kubie zwano i nie wymordowal 100 tys przeciwnikow politycznych. Przeciwnie, wystarczylo ze w 1968 na paryskich ulicach policja zastrzelila kilkudzisieciu rozrabiakow (liczba dla Castro niezauwazalna) i juz za rok naszego ‚dyktatora’ nie bylo.
  4. W wiekszosci europejskich krajow funkcjonuja podobne paragrafy.
  5. Poddawalismy tu moralnemu osadowi oszustwo dokonane ewidentnie na czyjas korzysc vs. ewidentne klamstwo. Ale dobrze. Jezeli prawda jest ze „Lekarz nie może nikogo leczyć na silę, wbrew woli pacjenta, poza wyjątkami kiedy roznosi ów pacjent choroby zakaźne.” to jakim sposobem w Ojczyznie Swiatowego Proletariatu (czyli ZSRR) tworzono tzw. ‚psychuszki’ gdzie ‚leczono’ polityczna opozycje z jej pogladow? No, chyba ze za roznoszenie choroby zakaznej uznasz szerzenie pogladow antylewicowach a zwlaszcza antykomunistycznych.
  7. Faszyzm tez prowadzi do zaniku panstwa. Wraz z jego obywatelami. Bo pozostaje tylko master race.
  8. „Wolność do poruszania się w szklanym pudelku jest tylko iluzją wolności.” Rybka moze miec inne zdanie. Juz u Reymonta, w szczegolnej sytuacji, pada stwierdzenie wieznia, ze za kratami wolniejszy jest niz na zewnatrz.
  10. „To był film oparty na autentycznych faktach (…)”
  Hi hi… Widzialem kiedys taki film, oparty na autentychnych faktach, jak przy pomocy massmediow mozna zrobic ludziom gliceryne zamiast mozgow. Dotyczyl radiowego sluchowiska o ladowaniu marsjan, nadanego w 1938 roku przez Orsona Wellesa. Odglos otwieranego luku latajacego talerza zrobiono przez umieszczenie mikrofonu w muszli klozetowej, w ktorej ktos powoli odkrecal wieko sloika po ogorkach. W efekcie tysiace oglupialych Amerykanow wyszlo na ulice i zaczelo sie ewakuowac z New Jersey. Orson Welles zrobil oczywiscie wszystko, aby historia wygladala na autentyczna…
  Ech, Janie… Nie chce mi sie dalej pisac…
  Powiedz mi jak mozna byc takim durniem, zeby uwierzyc w hollywoodzka propagande?
  11. „Nie rozmawiam ze zboczkami i oszustami – tu konkretnie z facetami chodzącymi w kieckach (…)”.
  No, tu nareszcie sie zgadzamy. Ja tez staram sie nie rozmawiac z facetami z broda paradujacymi w teczowych kieckach.
  12. Ja Ci juz wytlumaczylem, po prostu musza bo tak nakazuje im europejskie prawo.

 51. Archer – 30 listopada o godz. 8:56 31729
  1. Tak, jesteśmy w pewnym sensie kontynuacją embrionu i płodu. Co więcej, jesteśmy kontynuacją pierwszych bakterii, a człowiek w większości składa się żywych komórek mających DNA inne niż ludzkie. Pomiędzy człowiekiem, a mikroorganizmami wytwarza się bowiem swoista równowaga, która jest warunkiem zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Bakterie nie tylko, że nam nie szkodzą, ale są wręcz pożyteczne i niezbędne w naszym ciele. Ciało ludzkie zbudowane jest z miliardów komórek, ale ilość komórek bakterii ( i innych mikroorganizmów) żyjących w jednym człowieku jest kilka (nawet 10 razy) większa, niż ilość komórek własnych człowieka. Jest to liczba ogromna i trudno jest nam to sobie uświadomić.
  3. Mnie nie chodzi o ocenę jego postępowania, a tylko o to, że był on de facto dyktatorem. Za jego rządów krwawo tłumiono także protesty Algierczyków – patrz np. masakra przy stacji metra Charonne w Paryżu.
  4. To, że w większości europejskich krajów funkcjonują podobne paragrafy, to nie znaczy, że mają one cokolwiek wspólnego z prawem i sprawiedliwością.
  5. Chorych psychicznie wszędzie leczy się wbrew ich woli, także np. w Australii, gdzie od zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym nie ma praktcznie odwołania.
  7. Faszyzm NIE prowadzi do zaniku państwa, a tylko do jego wzmocnienia, do powstania państwa totalitarnego. I nie prowadzi on także do zniknięcia „gorszych” ras, a tylko do ich pełnego podporządkowania „rasie panów”, jak to było w III Rzeszy a dziś jest np. w Izraelu.
  8. Jeśli to jest w miarę duże akwarium, takie jak np. w Lizbonie, to ryba, nawet duża, może mieć złudzenie wolności, podobnież jak złudzenie że mieszkam na obszarze pozbawionym granic miałem mieszkając na niezbyt przecież wielkiej wyspie jaką jest przecież Cypr, mimo że można było ją objechać w dosłownie kilka godzin.
  10. Słuchowisko Wellesa oparte było nie na faktach autentycznych, a na powieści Wellsa (podobieństwo nazwisk przypadkowe). Pedofila wśród kleru rzymsko-katolickiego jest zaś jak najbardziej realna, także i w Australii czy w Polsce.
  11. Akurat mnie tu chodziło o facetów w czarnych i czerwonych, czasem białych kieckach.
  12. SS-mai z Auschwitz czy Majdanka też się tłumaczyli, że musieli mordować więźniów, jako że tak nakazywało im ówczesne niemieckie, a więc też i europejskie prawo. 🙁

 52. @jakowalski
  1. Nie obrazisz sie wiec chyba, jezeli od tej pory bede Cie nazywal wyrosnieta zygota albo przerosniatym plodem? No bo jak inaczej skoro nie widzisz roznicy miedzy soba a bakteria z ktorej wyewoluowales? Zupelnie jak kon, czy kura, ktore sa efektem wybuchu supernowych w jadrze galaktyki, ktorych efekty nie zostaly calkowicie wchloniete przez czarne dziury lecz dotarly do naszego, zapadlego galaktycznego kata i sa odpowiedzialne za organiczne zycie (slyszalem o takiej teorii).
  3. To jest wlasnie wybiorcze myslenie moja Ty wyrosnieta zygotko. Liczba ofiar ‚masakry’ przy stacji Charonne w roku 1962 = 9 (8 na kiejscu + 1 w szpitalu). Co oczywiscie czyni geGaulle’a krwawym dyktatorem. W przeciwienstwie do ratujacego nasza niepodleglosc jaruzela, ktorego akt heroicznego oddania sie naszemu narodowi, w postaci stanu wojennego, kosztowal zycie paru tysiecy a w samej tylko kopalni Wujek, nomen omen, wlasnie 9. No a herezja byloby juz podejrzewac o dyktatorskie sklonnosci niejakiego Stalina ktory, lekko liczac, wymordowal jakies 15 milionow.
  4. Alez to sa wlasnie paragrafy prawne moj ty przerosniety plodziku.
  5. Ale czy w Australii zamyka sie w psychuszkach politycznych oponentow? Zreszta panu Lemowi bardzo podobaly sie psychuszki w bolszewickiej wersji wiec nie jest dla mnie niczym dziwnym, ze i Tobie przypadly one do gustu.
  7. Wow. Janie. Taka skrajna opinia. Wyrazy uznania dla pana Makowskiego ze to puscil, bo to przeciez nic innego tylko antysemityzm w czystej formie: Faszyzm w Izraelu?
  8. No widzisz. A wykrzykujesz tu brednie na Pana Boga, ze stworzyl dla Ciebie cala Ziemie, a wystarczal Ci maly Cypr.
  10. I o to wlasnie idzie moja Zygotko. Fakt nie musi byc autentyczny. wazne jest ze mikrocefale ‚mysla’, ze jest autentyczny. Wyobraz sobie ze sa nawet takie, ktore kazdego ksiedza uwazaja za seksualnego frustrata.
  11. No to pasuje jak ulal do dworu Kaliguli, bo tunika, bardziej niz jeansy i t-shirt – przypominala kiecke.
  12. No tak, tylko spowiednik nikogo nie morduje.

 53. Archer
  1. Jeśli ja jestem wyrośniętą zygotą albo przerośniętym płodem, to ty tym bardziej też, mój ty wyrośnięty i nad wiek dojrzały embrioniku, moje ty życie niepoczęte, mój ty plemniczku jeszcze nie wyprodukowany.
  3. Nie jest ważne, mój ty płodziku, ile ofiar pochłonęła dana dyktatura – tu wystarczy bowiem tylko jedna, jako że każde życie ludzkie jest bezcenne. A de Gaulle ma na swym sumieniu krew wielu niewinnych ludzi, ofiar terroru państwowego przez niego usankcjonowanego. Swoją drogą, to ofiar stanu wojennego w Polsce było raptem też około osiem.
  4. Już ci tłumaczyłem, mój ty embrioniku, że non omne quod licet honestum est i że prawo w ustrojach klasowych, czyli niewolnictwie, feudalizmie i kapitalizmie to ma na ogół bardzo mało wspólnego ze sprawiedliwością.
  5. Jak najbardziej. Przeciwników politycznych niszczy się tam też innymi sposobami, patrz np. dzieje Pani Hanson. A ile osób padło w Australii ofiarą politycznych prześladowań, tyle, że nie byli oni aż tak znani jak ona? To są zapewne setki, ale szybko się o nich nie dowiemy.
  7. Nie jestem na 100% pewien, czy Izrael można nazwać państwem faszystowskim, ale na pewno jest to państwo oficjalnie usankcjonowanego bezprawia, dyskryminacji rasowej, apartheidu i permanentnego stanu wojennego.
  8. Tyle, że ja miałem cały czas świadomość, że mogę w każdej chwili ten Cypr opuścić.
  10. Moja ty droga wyrośnięta zygotko – praktycznie to każdy ksiądz rzymsko-katolicki ma problemy ze swoją seksualnością – inaczej nie zgadzał by się na przymusowy celibat. Księża rzymsko-katoliccy dzielą się bowiem na zboczeńców seksualnych, oziębłych płciowo i zwyczajnych oszustów, żyjących w konkubinacie z tzw. gospodyniami, i tych jest zresztą najwięcej.
  11. Dobrze wiesz, że miałem na myśli nie Szkotów czy Fidżyjczyków, a kler rzymsko-katolicki.
  12. Może na ogół sam nie morduje, ale chroni morderców, a więc jest wspólnikiem w zabijaniu ludzi.

 54. 1. Musze tutaj, moja Zygotko, zaprotestowac. Ty, niestety, jestes tylko wyrosnieta zygotka bo nie widzisz roznicy miedzy nia a soba. Sam przeciez napisales ze „(…) jesteśmy w pewnym sensie kontynuacją embrionu i płodu. Co więcej, jesteśmy kontynuacją pierwszych bakterii (…)”. Moze wiec powinienem uzywac sformulowania ‚zygotka w pewnam sensie’? Chocby nawet to i tak robie Ci duzy favour, ze nie okreslam Cie mianem bakterii, ktorej jestes wybitna kontynuacja, ani atomem, ktorego kontynuacja sa bakterie. Dla mnie jednak, jak to pewnie juz zauwazyles, poczete ludzkie zycie to juz jest czlowiek. I tak mozesz mnie ewentualnie, moja Zygotko, nazywac.
  3. Co… co? Czy ja snie? To chyba literowka… Nie do wiary. Ty piszesz ze „(…) każde życie ludzkie jest bezcenne”? No prosze. Zupelnie jak ksiadz. No to teraz idz i oznajmij to tym stadom czarnych czarownic, ktore chca to bezcenne ludzkie zycie wyskrobywac na zyczenie, przynajmniej do 12 tygodnia ciazy.
  Skad taka nagla zmiana frontu szanowna Zygotko? Czyzby nagle uswiadomienie sobie, ze gdyby ta Zygotka (tudziez plod) zostala przed urodzeniem wyskrobana to nie byloby potem jednego, bezcennego ‚zycia ludzkiego’?
  Okolo osiem ofiar stanu wojennego? Doliczyles Zdzislawa Grudnia? No coz. Emriony, tudziez Plody rzadko potrafia policzyc dalej niz do dziesieciu. Ludzie maja na ten temat inne zdanie. Mala probka tutaj:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ofiary_stanu_wojennego_w_Polsce_1981%E2%80%931983
  4. No tak. W komunizmie jest inaczej. Bierze sie spowiednika na tortury i po kwadransie (co twardszy po pol godzinie) wyspiewa on kazda tajemnice spowiedzi. Taka sprawiedliwosc… Zreszta co ja pisze… W jakim ‚komunizmie’ jaki ‚spowiednik’? Juz tow. Lenin dal nam przyklad co nalezy robic ze ‚spowiednikami’ gdy rewolucja zapuka do drzwi. No i sama popatrz, moja Zygotko, jaki to byl duren. Bo ludzie o wiele latwiej wyspiewaja cala prawde i tylko prawde spowiednikowi niz oficerowi sledczemu. Wystarczylo podstawic swoich ‚spowiednikow’, tzw. ksiezy patriotow zrzeszonych w PAX, i juz wiadomym bedzie kto pedzi wodke, kto rozwiesza ulotki i kto bawi sie w dzialanosc antyustrojowa.
  5. Prawda, ale nie zamyka sie ich w psychuszkach i nie poddaje tzw. zabiegom, po ktorych swiadomosc klasowa budzi sie w pacjencie jak w wojsku na dzwiek alarmu. Zniszczenie Pauline Hanson powinno Ci sie, szanowna Zygotko, nawet podobac bo byla to „prawicowa nacjonalistka” chcaca dobrac sie do d… tylkow obrabiajacych jak pluskwy system samotynch matek i nielegalnej imigracji.
  7. O ile wiem zygoty nie maja jeszcze tzw. zdolnosci prawnej, wiec nie mozna zlozyc na nie donosu do prokuratury (a tak nawiasem to zauwazyles pewnie, Janie, ze slowko ‚donos’ funkcjonuje sobie w dzisiejszych czasach jak za starych dobrych lat walki i pracy). Ty natomiast mozesz to zrobic (kontakt do Ziobry moge podac jeszcze raz) po tym, co teraz napisze: Pelna zgoda, ze Izrael to „państwo oficjalnie usankcjonowanego bezprawia, dyskryminacji rasowej, apartheidu i permanentnego stanu wojennego” ale przede wszytkim jest to modelowy wrecz wzor panstwa nacjonalistycznego o sinie wyznaniowym charakterze. Bajedy o liberalizmie, tolerancji i demokracji Zydzi maja dla g(n)ojow ale u siebie ani mysla zaprowadzac takie porzadki.
  9. Zygotko moja najmilsza, rybka tez moze miec taka swiadomosc. Obywatel Zwiazku Radzieckiego rowniez, a nawet moze sobie dla otuchy podspiewywac pod nosem ‚ja drugoj takoj strany nie znaju, gdzie tak wolna zywiot czielawiek’
  11. Widzilaes kiedys zygote z nadczynnoscia gruczolow? No to popatrz w lustro. Z Ciebie mozna sie doktoryzowac…
  11. Co Ty nie powiesz?
  12. Prawo zabrania mu uchylenia tajemnicy spowiedzi. Zreszta Ty, twierdzac ze ‚ofiar stanu wojennego w Polsce było raptem też około osiem’, w pewnym sensie chronisz mordercow i ich hersztow rozsiewajac najzwyklejsza nieprawde bo nawet sam kiszczak z jaruzelem przebakiwali o setkach tych ofiar (zrodlo: IPNowskie materialy z zapisu narad sztabu WRON).